SAM (Smart Aid Map) is een applicatie die digitale stappenplannen voorziet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De spilfiguur is de leerkracht. Hij/zij selecteert opdrachten (gekoppeld aan de bijhorende doelstellingen) op maat van elke leerling. SAM biedt zo de mogelijkheid om binnen eenzelfde klasgroep gestructureerd aan verschillende taken/leerdoelstellingen te werken. Zo kan elke leerling met behulp van SAM, opdrachten op eigen tempo verderzetten. 

De tool slaat deze data op en geeft leerkrachten een overzicht van de doelstellingen en opdrachten die reeds behaald of gemaakt zijn, hoelang de leerling erover deed en op welk tijdstip. Deze data gaat vervolgens met de leerling mee ongeacht zijn studiekeuze, of overstap naar een andere school. Deze applicatie maakt zo een betere monitoring en evaluatie mogelijk. 

 

IMPACT

Aanvankelijk wil de SAM-app inzetten op lessen binnen het buitengewoon secundair onderwijs, dit om rust te brengen in de klasgroep en meer leertijd te creëren waar ruimte is voor differentiatie. Op termijn wil SAM ook vakoverstijgend ingezet worden. Niet alleen binnen het Vlaamse onderwijs maar overal waar stappenplannen een meerwaarde kunnen betekenen (bv. binnen de tuinbouwsector).
SAM wil zo iedereen de kans geven om zijn eigen talenten te ontwikkelen en/of toe te passen, zowel op school als op de werkvloer.