In 2016 had Hilde Aelbrecht, directeur van Maria Assumpta Instituut te Opwijk, het idee om een aantal enthousiaste medewerkers samen te zetten met een IT-nerd met veel ervaring in digitale transformatie.

Probleemstelling: de praktijklessen in een BUSO-school maken veel gebruik van stappenplannen op papier. Het nadeel is dat deze snel vuil worden en oubollig zijn: ze motiveren de leerlingen niet in het gebruiken van deze hulpmiddelen. De vraag was ‘hoe kunnen we dit oplossen via digitale hulpmiddelen?’

Samen met het team van het MAI (Maria Assumpta Instituut), onder impuls van de Stef De Feyter, hebben we na vele brainstormsessies het concept (S)am (A)id (M)ap bedacht. Deze digitale co-teacher zou het moeten mogelijk maken om structuur te geven aan leerlingen in de praktijklessen. 

SAM was geboren en kon beginnen aan zijn groeipad. Tijdens de Openklasdag van 9 maart 2017 werd SAM voorgesteld aan de lokale pers en kon je demo-sessies bijwonen. Om het gebruik van de applicatie verder af te stemmen met de behoeften van de leerlingen hebben we een aantal keer observatie gedaan tijdens het gebruik van SAM door de leerlingen. Deze feedback hebben we dan verwerkt in de finale versie van de SAM proof-of-concept.

Sinds 2018 wordt deze SAM-app gebruikt in het MAI tijdens de praktijklessen. Eerst alleen in de lessen van Grootkeuken, maar na verloop van tijd ook in de lessen van Logistiek Assistent in zorginstellingen. SAM zorgt voor rust in de klas, zowel bij de leerlingen als bij de begeleiders.

In 2019 kwamen we in een stroomversnelling: ‘Ideaal Duaal’ (winnaar) en ‘Smart Education@ Schools’ (winnaar). Deze laatste zorgt voor subsidies om SAM te professionaliseren en af te werken, alsook open te stellen voor het Vlaamse onderwijslandschap.

Het SAM2020-project is opgestart in januari 2020 en zal ervoor zorgen dat SAM door elke Vlaamse school kan worden gebruikt: SAM kan nu ook spreken en er komt een nieuwe applicatie voor het beheren van taken en onderhouden van stappenplannen.