Technisch concept

Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important.

Bill Gates

SAM wordt verder uitgebouwd met behulp van diverse open source componenten:

  1. Linux: Als serverplatform in de cloud, wordt Linux gebruikt voor de installatie van de MySQL databases, waarbij gegevens worden opgeslagen.
  2. MySQL: Als cloudgebaseerde database wordt MySQL ingezet voor het beheren en opslaan van de stappenplannen en taken.
  3. PHP: Deze programmeertaal wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de API’s (REST) die de communicatie tussen de tablet en de cloud mogelijk maken.
  4. JSON (JavaScript Object Notation): Als open standaard bestandsformaat wordt JSON gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende systemen.
  5. JavaScript (JS): JS wordt gebruikt als programmeertaal voor het ontwikkelen van de SAMB (Smart Aid Map Beheer) applicatie.
  6. REACT: Dit JS-framework, ontwikkeld door Facebook, wordt gebruikt voor het bouwen van dynamische en responsieve gebruikersinterfaces.
  7. Swift (voor iOS) & Kotlin (voor Android): Deze programmeertalen worden gebruikt voor het ontwikkelen van de SAM-apps op respectievelijk iOS- en Android-platforms.