Servicevoorwaarden

U moet uitdrukkelijk instemmen met onze Servicevoorwaarden (‘Voorwaarden’) voordat wij onze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan u kunnen aanbieden via onze apps, diensten, functies, software of website. U stemt in met onze Voorwaarden door onze apps, diensten, functies, software of website te registreren, installeren, bezoeken of gebruiken.

Als u woonachtig bent in België of Nederland, worden uw Diensten verstrekt door RVE Solutions BV:

  • Privacy- en beveiligingsbeginselen. Sinds we met SAM zijn begonnen, hebben we onze Diensten opgebouwd met belangrijke privacy- en beveiligingsbeginselen in het achterhoofd.
  • Manieren om onze Diensten te verbeteren. We analyseren hoe u gebruikmaakt van SAM om zo alle aspecten van onze Diensten die hier worden beschreven te verbeteren, waaronder om scholen die SAM gebruiken te helpen met het meten van de vaardigheden van de leerlingen. Wij gebruiken de gegevens waarover we beschikken en werken hiervoor ook samen met partners, serviceproviders en verbonden bedrijven.
  • Veiligheid en beveiliging. We werken hard om de veiligheid en beveiliging van SAM te beschermen door op gepaste wijze om te gaan met misbruik van SAM en met schendingen van onze Voorwaarden. We verbieden misbruik van onze Diensten, schadelijk gedrag jegens anderen en schendingen van onze Voorwaarden en ons beleid en pakken situaties aan waarin we mogelijk kunnen helpen bij het ondersteunen of beschermen van onze SAM-gebruikers. Hetzelfde geldt voor activiteiten die onze SAM gebruikers en de veiligheid en beveiliging van onze Diensten kunnen schaden. Wanneer we kennis krijgen van dergelijke mensen of activiteiten, ondernemen we gepaste actie door dergelijke mensen of activiteiten te verwijderen of door contact op te nemen met rechterlijke instanties. We delen informatie met andere gelieerde bedrijven wanneer we kennis krijgen van misbruik of schadelijk gedrag door iemand die onze Diensten gebruikt.
  • Toegang tot onze Diensten mogelijk maken. We moeten, om onze Diensten te laten functioneren, inhoud en gegevens opslaan in en distribueren vanuit datacentra en -systemen over de hele wereld, waaronder buiten het land waar u woont. Deze infrastructuur kan eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door onze serviceproviders of met ons verbonden bedrijven.

Laatst aangepast: 9 januari 2020